چیلیوری

بن تخفیف ۳ هزار تومان برای سفارش‌های بیشتر از ۱۲ هزار تومان از وب سایت و اپلیکیشن سفارش غذا چیلیو

تخفیف ۴۰% سفارش غذا از چیلیوری
فقط برای روزهای دوشنبه تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷

کد تخفیف ۲۵ درصدی از چیلیوری

برای سفارش برگر
فقط برای امروز

کد تخفیف ۲۵ درصدی سفارش پیتزا از چیلیوری

فقط امروز
تا سقف ۲۰ هزار تومان