تخفیف ۴۰% سفارش غذا از چیلیوری

%۴۰

تخفیف ۴۰% سفارش غذا از چیلیوری
فقط برای روزهای دوشنبه تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷
بدون سقف سفارش
بدون نیاز به واردکردن کد تخفیف

زمان اتمام: 
۰ ثانیه دیگر
کد تخفیف: 
بر روی لینک خرید کلیک کنید