۵۰٪ تخفیف فرادرس به مناسبت روز دانشجو

%۵۰

کد تخفیف فرادرس به مناسبت روز دانشجو
مهلت استفاده از این کد تخفیف تا پایان روز شنبه ۱۷ آذر ماه می باشد.
این کد تخفیف، محدودیتی از لحاظ تعداد سفارش ندارد و قابلیت استفاده برای ثبت در هر تعداد سفارش در بازه زمانی اعلام شده را دارد.

زمان اتمام: 
۰ ثانیه دیگر
کد تخفیف: 
AZAR97