۵۰ درصد تخفیف سفارش غذا از ریحون

%۵۰

%۵۰ تخفیف ریحون تا سقف تخفیف ۱۵ هزار تومان
برای سبدهای تا سقف ۳۰هزار تومان
سفارش از اپلیکیشن سفارش غذای ریحون

زمان اتمام: 
۰ ثانیه دیگر
کد تخفیف: 
HappyYalda