کد تخفیف ۵۰% اسنپ

%۵۰

کد تخفیف ۵۰ درصدی اسنپ
محدودیت استفاده در ۳ سفر
تا سقف ۷۰٫۰۰۰ ریال
اعتبار تا ۱۱ دی

زمان اتمام: 
۰ ثانیه دیگر
کد تخفیف: 
ST50N3